Welkom bij Melba

Ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens-werkafstemming steeds meer noodzakelijk. In bepaalde branches zijn goede werknemers schaars. De kosten van verzuim en uitval komen steeds meer ten laste van de werkgever. Er zijn hoge drempels om na een langdurige periode van ziekte terug te keren naar arbeid of om met een beperking überhaupt aan de slag te komen. Het hebben van (al of niet betaalde) arbeid is echter zo sterk verbonden met maatschappelijke participatie, dat het hebben van werk van het grootste belang is. In wat voor vorm dan ook. Niet voor niets is de Participatiewet in het leven geroepen.

Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Capaciteiten van de persoon zijn bepalend. Maar ook kennis van de eisen die een (nieuwe) functie aan de persoon stelt! Om te bezien of een werkplek perspectief biedt op langere termijn. Of om te bepalen of terugkeer in een oude functie na uitval nog mogelijk is. Of welke begeleiding en/of welke werkplekaanpassingen nodig zijn.

Melba is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, personeelsselectie, arbeids(re)integratie en duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord.

Melba wordt inmiddels al 15 jaar in Nederland toegepast.

Cursussen

Om de verschillende instrumenten betrouwbaar, efficiënt en effectief in te kunnen zetten, is een cursus noodzakelijk.

Ook hebben we soms aanvullende cursussen in samenwerking met andere aanbieders.

Bekijk cursussen

Melba in het kort

Capaciteitenprofiel

Het capaciteitenprofiel van Melba bevat die sleutelkwalificaties waarmee rekening gehouden dient te worden, wanneer een persoon naar arbeid toegeleid of teruggeleid wordt.

Lees meer >>

Eisenprofiel

Het eisenprofiel legt de eisen die een functie of taak stelt vast. De criteria die bij het documenteren van de arbeidsmogelijkheden worden gebruikt liggen eveneens ten grondslag aan het eisenprofiel.

Lees meer >>

Profielvergelijking

Door de identieke opbouw van de capaciteiten- en eisenprofielen is het mogelijk Melba in de zin van een profielvergelijkingssysteem te gebruiken.

Lees meer >>

Toepassingen

Melba wordt ingezet als basis voor communicatie; om handelingsgerichte capaciteiten vast te stellen; om een geschikte werkplek te selecteren; om werkplekken aan te passen

Lees meer >>

Software

Met de Melba software kunt u alle handelingen zoals u die tijdens de Melba cursus heeft geleerd op de computer uitvoeren, waarbij alle definities, hulpvragen en formulieren digitaal beschikbaar zijn.

Lees meer >>

Themadagen 2016

Om uw Melba- en/of Ida-kennis bij te houden of te verdiepen worden jaarlijks een aantal themadagen georganiseerd.

Om uw certificering te behouden is het verplicht om minimaal één maal per twee jaar een themadag bij te wonen. Datum van inschrijving bepaalt wie mee kan doen: wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Bekijk themadagen

Waar werken gecertificeerde Melba toepassers?

Bekijk overzicht toepassers

Het laatste nieuws

Autisme bij meisjes herkend aan emotionele en gedragsproblemen

Algemeen / 09.01.2017

Vorige maand hoorde ik een verhaal wat mij bekend in de oren klinkt: een vrouw van achteraan twintig die al jaren problemen had en van het ene project in het andere rolde, zonder dat de juiste begeleiding geboden kon worden. Uiteindelijk bleek zij autisme te hebben en blijkt een andere vorm van begeleiding nodig! Helaas […]

Zwangere met Vitamine D tekort meer kans op kind met autisme

Algemeen / 12.12.2016

Interessant persbericht van het Erasmus MC: Vrouwen met een te lage vitamine D spiegel tijdens hun zwangerschap vergroten daarmee het risico op autisme bij hun kinderen. Op zesjarige leeftijd hebben deze kinderen twee keer vaker problemen met sociale interactie en vertonen zij afwijkend gedrag in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dit blijkt uit onderzoek van Australische wetenschappers […]

Zelfbeoordelingslijst Melba+Mai

Inzetbaarheid / 15.11.2016

Marieken Smeets van Libra Arbeidsexpertise heeft voor Melba+Mai een zelfbeoordelingslijst ontwikkeld. De klant kan hierbij aan de hand van 2 A4-tjes een mening geven over een aantal stellingen die betrekking hebben op het fysiek functioneren. Om zo bij een gesprek aanknopingspunten te hebben om gerichte vragen te kunnen stellen. U kunt de lijst downloaden als […]