Welkom bij Melba

Ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens-werkafstemming steeds meer noodzakelijk. In bepaalde branches zijn goede werknemers schaars. De kosten van verzuim en uitval komen steeds meer ten laste van de werkgever. Er zijn hoge drempels om na een langdurige periode van ziekte terug te keren naar arbeid of om met een beperking überhaupt aan de slag te komen. Het hebben van (al of niet betaalde) arbeid is echter zo sterk verbonden met maatschappelijke participatie, dat het hebben van werk van het grootste belang is. In wat voor vorm dan ook. Niet voor niets is de Participatiewet in het leven geroepen.

Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Capaciteiten van de persoon zijn bepalend. Maar ook kennis van de eisen die een (nieuwe) functie aan de persoon stelt! Om te bezien of een werkplek perspectief biedt op langere termijn. Of om te bepalen of terugkeer in een oude functie na uitval nog mogelijk is. Of welke begeleiding en/of welke werkplekaanpassingen nodig zijn.

Melba is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, personeelsselectie, arbeids(re)integratie en duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord.

Melba wordt inmiddels al 15 jaar in Nederland toegepast.

cursus_home

Cursussen

Om de verschillende instrumenten betrouwbaar, efficiënt en effectief in te kunnen zetten, is een cursus noodzakelijk.

Ook hebben we soms aanvullende cursussen in samenwerking met andere aanbieders.

Bekijk cursussen

Melba in het kort

Capaciteitenprofiel

Het capaciteitenprofiel van Melba bevat die sleutelkwalificaties waarmee rekening gehouden dient te worden, wanneer een persoon naar arbeid toegeleid of teruggeleid wordt.

Lees meer >>

Eisenprofiel

Het eisenprofiel legt de eisen die een functie of taak stelt vast. De criteria die bij het documenteren van de arbeidsmogelijkheden worden gebruikt liggen eveneens ten grondslag aan het eisenprofiel.

Lees meer >>

Profielvergelijking

Door de identieke opbouw van de capaciteiten- en eisenprofielen is het mogelijk Melba in de zin van een profielvergelijkingssysteem te gebruiken.

Lees meer >>

Toepassingen

Melba wordt ingezet als basis voor communicatie; om handelingsgerichte capaciteiten vast te stellen; om een geschikte werkplek te selecteren; om werkplekken aan te passen

Lees meer >>

Software

Met de Melba software kunt u alle handelingen zoals u die tijdens de Melba cursus heeft geleerd op de computer uitvoeren, waarbij alle definities, hulpvragen en formulieren digitaal beschikbaar zijn.

Lees meer >>

Themadagen 2016

Om uw Melba- en/of Ida-kennis bij te houden of te verdiepen worden jaarlijks een aantal themadagen georganiseerd.

Om uw certificering te behouden is het verplicht om minimaal één maal per twee jaar een themadag bij te wonen. Datum van inschrijving bepaalt wie mee kan doen: wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Bekijk themadagen
themadagen_2016_heading

Waar werken gecertificeerde Melba toepassers?

Bekijk overzicht toepassers

Het laatste nieuws

Rechtstreeks naar doelgroepregister

Melba / 18.06.2015

De Participatiewet is nog geen half jaar jong of er wordt alweer in gewijzigd. Reden is het matig vollopen van het doelgroepregister, waaruit werkgevers kunnen putten die op zoek zijn naar werknemers met een garantiebaan indicatie. Om ervoor te zorgen dat dit doelgroepregister sneller gevuld wordt, kunnen burgers zich voor een beoordeling arbeidsvermogen nu rechtstreeks […]

Gering effect loonkostensubsidie

Melba / 17.06.2015

Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen, zal gering zijn. Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig, zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers. Dat concluderen onderzoekers van […]

Leerlingen sneller in beeld voor participatiebanen

Melba / 22.05.2015

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich voortaan rechtstreeks bij UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf […]