Om uw Melba- en/of Ida-kennis bij te houden of te verdiepen worden jaarlijks een aantal themadagen georganiseerd.

Om uw certificering te behouden is het verplicht om minimaal één maal per twee jaar een themadag bij te wonen. Datum van inschrijving bepaalt wie mee kan doen: wie het eerst komt, die het eerst maalt! Zie ook onder “Certificering”.

Deelname kost € 185 (excl.BTW), inclusief 2 jaar hercertificering.

U kunt inschrijven via uw eigen e-portfolio!

Voor onze themadagen zetten we trainers in, die met betrekking tot het betreffende thema, in hun eigen werkpraktijk veel ervaring hebben opgedaan. We proberen zo hun expertise te delen. De themadagen zijn bedoeld voor hercertificering, maar kunnen ook uit belangstelling gevolgd worden.

De themadagen hebben een bepaalde aanduiding:

TB = themadag basis, bedoeld voor ‘beginners’ en/of mensen die Melba zelf weinig toepassen
TG = themadag gevorderd, bedoeld voor mensen die al eerder een basisdag gevolgd hebben en Melba toepassen. Er wordt verwacht dat u de begrippen ‘paraat’ heeft!

Themadagen 2018

TB1811: Melba SL   Kennismaking en oefenen met de module Melba SL. Na het opfrissen van de Melba begrippen gaan we aan de hand van een casus Melba SL toepassen. Op basis van interview- en observatiegegevens wordt een capaciteitenprofiel opgesteld, waarna na matching conclusies getrokken moeten worden. Trainer: Irma Scholtens  Vrijdag 9 november in Kaatsheuvel

TBG1812: Effektief kijken naar beperkingen  Wil jij meer zicht op de relatie tussen Melba items en bepaalde veel voorkomende beperkingen van jouw cliënten? Vraag je je wel eens af hoe je ervoor kan zorgen dat je je niet door je eigen veronderstellingen laat leiden? Dan is deze themadag interessant voor jou! We brengen beperkingen in kaart waar jij in je dagelijks werk veel mee te maken krijgt. Welke Melba items spelen vooral een rol, wat zijn jouw veronderstellingen? En “wat zegt dat dan?” Hoe kan je deze items dan toch objectief blijven scoren? In de middag zie je in een voorbeeldcasus heel duidelijk hoe er, de beperking meenemende, objectief is gekeken en een begeleidingsadvies is opgesteld in Melba termen. Daarna doe je dit voor een eigen casus. Je gebruikt daarbij ons handige rapportageformulier dat is opgebouwd uit 3 delen.  Trainer: Saar Langelaan   Dinsdag 2 oktober in Kaatsheuvel   

TBG1813: Themadag Privacywetgeving en Melbarapportages  Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over de privacywetgeving en de richtlijnen die van toepassing zijn op de re-integratiesector. Vanuit die wetgeving blijkt dat Melbarapportages een heel goed middel zijn om te voldoen aan de wetgeving… We oefenen met praktische voorbeelden, zoals het beschrijven van medische aandoeningen en psycho-sociale informatie over de cliënt. Hoe brengen we die informatie op de juiste manier over? Waar ligt  de link met Melba? Vragen als: ‘wat wil ik bereiken met mijn rapportage’, ‘is veel informatie ook betere informatie’, ‘wat vind ik een goede rapportage’ komen voorbij. Zodat je rapportages recht doen aan je uitgangspunten en ook de rechten van cliënten worden meegenomen. Een goede zaak nu cliënten mondiger worden en de eisen van de privacywetgeving meer gaat meespelen in het uitoefenen van ons vak. Trainer: Annelies van Bree   Datum: Maandag 8 oktober in Kaatsheuvel       

TBG1809: Werk met Melba op een praktische manier Als jij er tegenaan loopt dat je in je dagelijkse werk maar weinig gebruik maakt van Melba is deze dag geschikt voor jou. Juist als je weinig tijd hebt en daardoor Melba niet optimaal in kan zetten. We gaan vooral in op de vraag: hoe kan je Melba sneller en makkelijker gebruiken? We bespreken hoe je kan kiezen voor bepaalde items en bronnen als je de vraag helder hebt. Ook bespreken we wat degene voor wie je rapporteert eigenlijk wil weten. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen op het implementatievlak. Graag zelfs!  Trainer: Saar Langelaan  Datum:  Dinsdag 20 november in Kaatsheuvel    

TG1810: Melba en de Participatiewet Met de komst van de Participatiewet is er veel veranderd in de sociale zekerheid. De Wajong is er alleen nog voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Alle mensen met arbeidsvermogen horen nu tot de doelgroep van gemeenten. Nieuw is de indicatie Banenafspraak, het doelgroep register, het quotum arbeidsbeperkten en de indicatie Beschut Werk. Loonwaardebepaling speelt een centrale rol in de Participatiewet. De themadag Melba en Participatiewet gaat in op hoe Melba zicht verhoudt tot de nieuwe kaders in de sociale zekerheid waarbij tevens ingegaan wordt op de wet- en regelgeving. Trainer: Harm Rademaekers   Woensdag 26 september in Nijmegen   VOL

TG1804: Empowerment en professionaliteit Empowerment, een belangrijk uitgangspunt in de huidige hulpverlening en begeleiding van mensen. Een prachtig begrip, wie zal deze visie  niet onderschrijven? De simpele definitie van empowerment is: mensen helpen zichzelf te helpen. Maar wat betekent het eigenlijk in de praktijk? Voor klant én professional? Wie wordt empowered door wie? Wát empowered? Hóe empower je jezelf en de ander? En wat heeft Melba daar mee te maken? In deze themadag de ontdekkingstocht naar de antwoorden op deze vragen. Trainer: Ingrid Westenberg    Dinsdag 2 oktober 2018 in Kaatsheuvel       

TG1808: Ida  Voor mensen die de Ida cursus gevolgd hebben is deze dag na 2 jaar verplicht. Daarna kan je zelf kiezen: een Ida of een Melba themadag om beide certificaten te behouden. Een mooie dag om je scores te ijken, afname en scoring van de verschillende toetsonderdelen nog eens goed door te nemen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Of wil je een rapportage voorleggen? Heb je andere vragen? Welkom!  Trainer: Joyce Bennema    Woensdag  10 oktober 2018 in Kaatsheuvel    

TG1807: Melba+Mai Wat heb je na het volgen van de cursus met Melba Mai kunnen doen? Welke intenties had je en heb je je plannen waar kunnen maken? Wanneer zet je de Mai in? Hoe heb je de diverse items ´meetbaar´ gemaakt?Werk je met Melba+Mai en wil je graag terugkoppeling over je werkwijze? Of uitwisselen met anderen hoe zij te werk gaan? Dan is deze dag geschikt voor jou.  Trainer: Marieken Smeets  Bij Libra Arbeidsexpertise in Eindhoven    Belangstelling? Stuur een mail naar info@melba.nl

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid