De artikelen op deze pagina zijn openbaar en bedoeld voor verdere verspreiding met bronvermelding.

Meer inhoudelijke bestanden (zoals voorbeeldrapportages) zijn onder de inlogpagina’s te vinden. Deze zijn alleen toegankelijk indien u geregistreerd Melba-toepasser bent. In dat geval heeft u een wachtwoord en inlognummer gekregen, die u rechts in kunt voeren. Als u ingelogd bent ziet u in de rechterbalk een nieuw menu met beschikbare artikelen. Downloaden van bestanden is alleen toegestaan voor eigen gebruik, voor toepassing in de eigen werksituatie. Geef wachtwoord en inlognummer nooit uit handen! Misbruik leidt direct tot uitsluiting van toegang tot de inlogpagina´s.