Met Melba kijk je naar

Mens

Werk

Afstemming

Meer mensen duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt?

Met Melba word je deskundig
in de afstemming mens en werk

In de cursussen van Melba leer je kijken naar arbeidsgedrag en het bepalen van arbeidsmogelijkheden. Met Melba kun je heel concreet de arbeidsvaardigheden van een persoon én de benodigde arbeidsvaardigheden voor een functie analyseren en vastleggen.

Melba geeft je handvaten voor het creëren van passende arbeid:

  • de persoon leert vaardigheden aan en ontwikkelt zich, komt hierdoor tot betere prestatie

  • de persoon krijgt begeleiding waardoor het gedrag laat zien dat zelfstandig niet lukt

  • de werkomgeving wordt zo ingericht dat de persoon beter functioneert

  • het takenpakket wordt aangepast aan dat wat de persoon kan

Sinds 2001 zijn vele professionals geschoold in de toepassing van Melba. Zij werken bij verschillende organisaties in uiteenlopende functies op het snijvlak mens en werk. Wat hen bindt is zoveel mogelijk medewerkers, leerlingen of cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Onze Melba deskundigen stellen de mens centraal en denken in mogelijkheden.

Duurzame inzetbaarheid vraagt een optimale match tussen mens en werk. Om deze optimale mens-werk afstemming te creëren is het nodig te kijken naar zichtbaar arbeidsgedrag en bijbehorende arbeidsvaardigheden concreet te maken. Analyseren welke kenmerken binnen een persoon veranderbaar zijn en welke niet is cruciaal bij het bepalen van ontwikkeldoelen, begeleidingsbehoefte en bepalen van de taakinhoud en werkomgeving.

Met het systeem als kader leer je:
  • feitelijk arbeidsgedrag herkennen en benoemen

  • de samenhang en verbanden zien tussen verschillend arbeidsgedrag

  • gerichte en kritische vragen stellen om meer zicht te krijgen op arbeidsgedrag

  • de verkregen informatie afzetten tegen de ‘norm’

  • gerichte adviezen, aanpassingen en ontwikkeldoelen opstellen

  • gedegen rapporteren op basis van Melba en hierover communiceren met alle betrokkenen

Met als uiteindelijk doel: inzicht krijgen in aanwezige arbeidsmogelijkheden en welke voorwaarden nodig zijn voor zo optimaal mogelijk functioneren.

Melba zien we vooral als
een manier van kijken…

om je structuur en richting te geven in het begeleiden van mensen met een “uitdaging” op de arbeidsmarkt.
Het systeem is de kapstok, niet meer en niet minder.
Wij investeren dan ook vooral in jouw deskundigheid in de toepassing van Melba!

Een goede mens-wekafstemming

cursussen

Werken met Melba begint altijd met de 3-daagse basiscursus. Daarna kun je je verdiepen en aanvullende modules (SL, IDA en MAI) volgen.

Onze klanten

Onderstaande bedrijven volgden opleidingen, trainingen en implementatiebegeleiding