Werk jij als arbeidsonderzoeker of arbeidsdeskundige?

Met Melba maak je belasting en belastbaarheid concreet voor iedereen

Melba is een referentiekader om (duurzaam) arbeidsvermogen inzichtelijk te maken.

Met Melba kun je concreet uitspraken doen over belasting en belastbaarheid.

Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met cliënt en betrokkenen van je cliënt (zoals de werkgever, arbodienst, uitkeringsinstantie en persoonlijk begeleiders).

Een goede mens-wekafstemming
Arbeidsonderzoekers en Arbeidsdeskundigen gebruiken Melba om:
  • arbeidsvaardigheden gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen (o.a. aan de hand van arbeidstoetsen en worksamples - kijk hiervoor bij de module IDA)

  • duurzaam arbeidsvermogen van de cliënt te bepalen en in te schatten of (terugkeer naar) werk mogelijk is

  • te bepalen welke voorwaarden nodig zijn om de cliënt zo optimaal mogelijk te laten functioneren

  • indicatie-aanvragen te beoordelen

  • te communiceren met de verzekeringsarts, bedrijfsarts of gemeente

  • te communiceren met cliënt en werkgever (1e en 2e spoor)

  • concreet aan te geven wat er moet gebeuren om meer loonwaarde te genereren

  • een praktisch advies te maken voor degene die de cliënt in de praktijk begeleidt (jobcoach, leidinggevende, etc)

  • een rapportage / dossier gestructureerd te schrijven