Certificeringsinformatie

Melba basisopleiding
Na het succesvol afronden van de Melba basiscursus word je erkend toepasser voor 2 jaar. Daarna volg je elke 2 jaar een themadag naar keuze. Na de themadag word je erkenning opnieuw verlengd met 2 jaar.

BONUS: Het volgen van de IDA cursus geldt ook als hercertificering.

Melba en IDA gecertifieerd?
Je volgt 2 jaar na je IDA cursus eenmalig verplicht de IDA themadag, hierdoor worden je Melba en je IDA erkenning met 2 jaar verlengd. Daarna volg je elke 2 jaar een themadag naar keuze. Daarmee behoud je beide erkenningen.

Melba+Mai gecertifieerd?
De erkenning voor het werken met Melba+Mai staat los van de Melba en de IDA erkenning. Dat komt omdat de Melba+Mai uit hele andere begrippen (items) bestaat dan de Melba en de IDA. Met de Melba+Mai breng je fysieke kenmerken in kaart en kijk je naar motoriek.

Je Melba+MAI erkenning kent geen einddatum. Je bent voor deze module niet verplicht om tweejaarlijks een themadag te volgen. Wel bieden we MAI themadagen aan, om je de mogelijkheid te bieden kennis op te frissen en uit te wisselen. Dit staat dus los van de Melba / IDA themadagen.

Algemeen
Je dient uiterlijk 3 maanden na het verlopen van je erkenning(en) te hebben voldaan aan bovengenoemde eisen voor hercertificering. De zomermaanden juli en augustus rekenen we hier niet in mee. Wanneer wij over de juiste contactgegevens beschikken in het portfolio, helpen wij je herinneren. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor tijdige hercertificering. Schrijf je daarom op tijd in!