Werk jij als trajectconsulent binnen het sociaal domein?

Maak je trajectbegeleiding efficiënter met Melba

Melba bestaat uit een set heldere definities van arbeidsvaardigheden. Hiermee kun je de cliënt en de te verwachten ontwikkeling beschrijven. Zo krijg je zicht op hoe de kortste weg naar (duurzaam) werk kan worden gerealiseerd.

Met Melba communiceer je in duidelijke termen met betrokkenen van de cliënt (zoals trainers, persoonlijk begeleiders, werkbegeleiders en nieuwe werkgevers). Zo neem je hen mee in de (ontwikkel)mogelijkheden van de cliënt.

Ook kun je met Melba gedegen rapporteren aan UWV of andere instanties en onderbouw je indicatie-aanvragen!

Een goede mens-wekafstemming
Trajectconsulenten binnen het sociaal domein gebruiken Melba om:
  • arbeidsvaardigheden gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen

  • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te bepalen

  • voor functies te bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn

  • te bepalen welke voorwaarden nodig zijn voor zo optimaal mogelijk functioneren (in begeleiding, taakinhoud en werkomgeving)

  • een passende stage of werkplek te beschrijven

  • cliënten zorgvuldig naar deze passende (externe) werkplek toe te leiden

  • leerdoelen mee te geven aan betrokkenen

  • de voortgang bij te houden, ontwikkeling zichtbaar te maken en eenduidig in het dossier, volg- of rapportagesysteem te noteren

  • een gedegen rapportage te maken voor het UWV of andere instanties of opdrachtgevers.