Om je Melba- en/of Ida-kennis bij te houden of te verdiepen worden jaarlijks een aantal themadagen georganiseerd.

Om je certificering te behouden is het verplicht om minimaal één maal per twee jaar een themadag bij te wonen. Datum van inschrijving bepaalt wie mee kan doen: wie het eerst komt, die het eerst maalt! Zie ook onder “Certificering”.

Deelname kost € 195 (excl.BTW), inclusief 2 jaar hercertificering.

Je kunt inschrijven via je eigen e-portfolio!

Voor onze themadagen zetten we trainers in, die met betrekking tot het betreffende thema, in hun eigen werkpraktijk veel ervaring hebben opgedaan. We proberen zo hun expertise te delen. De themadagen zijn bedoeld voor hercertificering, maar kunnen ook uit belangstelling gevolgd worden.

De themadagen hebben een bepaalde aanduiding:

TB = themadag basis, bedoeld voor ‘beginners’ en/of mensen die Melba zelf weinig toepassen
TG = themadag gevorderd, bedoeld voor mensen die al eerder een basisdag gevolgd hebben en Melba toepassen. Er wordt verwacht dat u de begrippen ‘paraat’ heeft!

Themadagen 2019

TB1912: Melba SL   Kennismaking en oefenen met de module Melba SL. Na het opfrissen van de Melba begrippen gaan we aan de hand van een casus Melba SL toepassen. Op basis van interview- en observatiegegevens wordt een capaciteitenprofiel opgesteld, waarna na matching conclusies getrokken moeten worden. Trainer: Saar Langelaan  Maandag 25 november in Kaatsheuvel

TB1909: Melba Opfrisdag Melba is een manier van kijken! Dat is ons uitgangspunt. De 29 items helpen je om naar concreet gedrag te kijken en daar uitspraken over te doen. Op deze themadag frissen we de Melba begrippen en de Melba scoring op een interactieve manier op. Daarna kan jij in eigen woorden aan iedereen uitleggen wat binnen Melba bedoeld wordt met termen als “frustratietolerantie”, “bevattingsvermogen” en “oplettendheid”. Ook kun je uitleggen waarom een score op zichzelf nog niks zegt, we streven naar uitleggen van gedrag, gekoppeld aan een score. We eindigen ermee dat je voor je eigen werk een beeld hebt van hoe jij Melba op een handige manier kan inzetten. Zonder de hele map en alle formulieren mee te sjouwen. Dinsdag 15 oktober in Utrecht

TBG1910: Effektief kijken naar beperkingen  Wil jij meer zicht op de relatie tussen Melba items en bepaalde veel voorkomende beperkingen van jouw cliënten? Vraag je je wel eens af hoe je ervoor kan zorgen dat je je niet door je eigen veronderstellingen laat leiden? Dan is deze themadag interessant voor jou! We brengen beperkingen in kaart waar jij in je dagelijks werk veel mee te maken krijgt. Welke Melba items spelen vooral een rol, wat zijn jouw veronderstellingen? En “wat zegt dat dan?” Hoe kan je deze items dan toch objectief blijven scoren? In de middag zie je in een voorbeeldcasus heel duidelijk hoe er, de beperking meenemende, objectief is gekeken en een begeleidingsadvies is opgesteld in Melba termen. Daarna doe je dit voor een eigen casus. Je gebruikt daarbij ons handige rapportageformulier dat is opgebouwd uit 3 delen.  Trainer: Saar Langelaan   Woensdag 20 november in Utrecht   

TG1911: Melba en betaald werken Wil jij meer zicht op de relatie tussen Melba items en wel of niet in staat zijn om betaald te kunnen werken? Tijdens deze themadag zoomen we in op welke factoren bijdragen aan het wel of niet in staat zijn tot betaald werk. En welke Melba items hierbij zeker een rol spelen. Wat zijn minimale voorwaarden om in een bedrijf te kunnen werken? En vooral: om dat ook vol te kunnen houden? Aan de hand van Melba items kijken we naar de minimale eisen die betaald werk stelt en welke andere randvoorwaarden van belang zijn om te kunnen gaan en blijven werken. Trainer: Harm Rademaekers   Maandag 25 november 2019 in Kaatsheuvel

TG1907: Begeleide intervisie Je werkt al langer met Melba. Wil je jouw casus waar je je hoofd over breekt eens bespreken in een kleine groep (max 6 personen)? Op een gestructureerde manier tijdens een middagsessie? De begeleide intervisie is gericht op een praktische inzet van Melba bij jouw vraagstuk. Je bereidt je voor door een casus aan te leveren, hiervoor krijg je een uitnodiging van de intervisie-begeleider. Op een oplossingsgerichte manier kijken we gezamenlijk naar hoe we Melba effectief en efficiënt in kunnen zetten bij de casussen. Na afloop van de sessie heb jij ideeën en wellicht zelfs inspiratie om met jouw klant of leerling verder te gaan. Let op: één dagdeel (middag) met aangepaste prijs (€ 145). Bij voldoende belangstelling in Amersfoort Interesse? Stuur een mail!

TG1913: Melba en het gebruik van worksamples Je onderzoekt mensen op arbeidsmogelijkheden. Je gebruikt hiervoor verschillende bronnen, misschien zelfs de Ida arbeidsvaardigheidstoetsen. Of zelf ontwikkelde worksamples. Die je één op één afneemt, of in groepsverband. Wil je eens zien welke worksamples andere organisaties inzetten? Of wil je jouw eigen worksample eens bespreken met anderen? Dan is dit de dag voor jou!    Woensdag 13 november in Haren/Groningen

TBG1905: Ida  Voor mensen die de Ida cursus gevolgd hebben is deze dag na 2 jaar verplicht. Daarna kan je zelf kiezen: een Ida of een Melba themadag om beide certificaten te behouden. Een mooie dag om je scores te ijken, afname en scoring van de verschillende toetsonderdelen nog eens goed door te nemen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Of wil je een rapportage voorleggen? Heb je andere vragen? Welkom!  Trainer: Joyce Bennema     Woensdag 29 januari 2020 in Kaatsheuvel    

TG1807: Melba+Mai Wat heb je na het volgen van de cursus met Melba Mai kunnen doen? Welke intenties had je en heb je je plannen waar kunnen maken? Wanneer zet je de Mai in? Hoe heb je de diverse items ´meetbaar´ gemaakt?Werk je met Melba+Mai en wil je graag terugkoppeling over je werkwijze? Of uitwisselen met anderen hoe zij te werk gaan? Dan is deze dag geschikt voor jou.  Trainer: Marieken Smeets  Bij Libra Arbeidsexpertise in Eindhoven    Belangstelling? Stuur een mail naar info@melba.nl

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid