Werk jij als ergotherapeut of ben jij werkzaam binnen de arbeidsrevalidatie?

Maak arbeidsmogelijkheden en ontwikkeldoelen concreet met Melba

Melba bestaat uit een set heldere definities van arbeidsvaardigheden. Hiermee kun je jouw cliënt en de te verwachten ontwikkeling beschrijven. Zo kun je een helder revalidatieplan opstellen.

Melba helpt je om mogelijkheden concreet zichtbaar te maken. Zo maak je jouw cliënt bewust van (resterende) arbeidsmogelijkheden.

Met de Melba definities kun je in duidelijke termen communiceren met betrokkenen (zoals partner, familie, leidinggevende en werkgever). Zo adviseer je hen hoe ze optimaal kunnen ondersteunen bij de revalidatie en kun je gedegen rapporteren.

Een goede mens-wekafstemming
Ergotherapeuten gebruiken Melba om:
  • arbeidsvaardigheden (en eventueel fysieke capaciteiten) gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen

  • aan de hand van arbeidstoetsen en worksamples gericht bepaalde arbeidsvaardigheden in kaart te brengen (kijk hiervoor bij het onderdeel IDA)

  • gerichte (arbeids)revalidatiedoelen te bepalen

  • te bepalen en inzichtelijk te maken of terugkeer naar (eigen) werk mogelijk is

  • te bepalen welke voorwaarden nodig zijn voor zo optimaal mogelijk functioneren (in begeleiding, taakinhoud en werkomgeving)

  • revalidatiedoelen te bespreken met cliënt en andere betrokkenen (zoals partner, familie, collega’s, leidinggevende en werkgever) en hen te adviseren hoe ze de cliënt het beste kunnen begeleiden

  • een gedegen rapportage te maken voor UWV, werkgever, verzekering of andere opdrachtgever

  • een praktisch advies te maken voor degene die het revalidatietraject gaat uitvoeren met de cliënt