Werk jij als jobcoach?

Begeleid jouw cliënt concreter en gerichter met Melba

Melba bestaat uit een set heldere definities van arbeidsvaardigheden. Hiermee kun je je cliënt en de te verwachten arbeidsontwikkeling concreet beschrijven. Melba helpt je om de bijbehorende ontwikkeldoelen specifiek op te stellen.

Dit maakt het gemakkelijker om in duidelijke termen te communiceren met je cliënt en betrokkenen op het werk (zoals collega’s, leidinggevende en werkgever). Met Melba geef je hen handvatten om samen tot optimale samenwerking te komen.

Ook kun je met Melba gedegen rapporteren aan UWV of gemeente. Een aanvraag jobcoaching of (voortgangs)rapportage onderbouw je simpel met de Melba arbeidsvaardigheden.

Een goede mens-wekafstemming
Jobcoaches gebruiken Melba om:
  • arbeidsvaardigheden van cliënten overzichtelijk in kaart te brengen

  • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te bepalen

  • te bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn in een functie en iets te zeggen over de match

  • te bepalen welke voorwaarden (op gebied van begeleiding, taakinhoud en werkomgeving) nodig zijn om de cliënt in een arbeidssituatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren

  • cliënten gericht te coachen / begeleiden op de werkplek

  • leerdoelen te bespreken met leidinggevende, werkgever en collega’s en hen te adviseren over de begeleiding van de cliënt

  • werkplekaanpassingen te bespreken en organiseren

  • de voortgang van cliënten bij te houden, ontwikkeling zichtbaar te maken en eenduidig in het dossier, volg- of rapportagesysteem te noteren

  • een onderbouwde aanvraag jobcoach te doen bij UWV of gemeente

  • een gedegen voortgangs- of eindrapportage te maken voor het UWV, de gemeente of een andere opdrachtgever