Werk jij als leerkracht of stagedocent op een praktijkschool of VSO?

Kijk dan eens naar je leerlingen met behulp van Melba

Melba bestaat uit een set heldere definities van arbeidsvaardigheden waarmee je de leerling en de te verwachten ontwikkeling kunt beschrijven. Hiermee maak jij leerdoelen concreet.

Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met betrokkenen van de leerling (bijvoorbeeld ouders, stagebegeleiders, jobcoaches of andere docenten). Zo weten zij aan welke arbeidsvaardigheden jij met de leerling werkt.

Met Melba kun je onderbouwd rapporteren aan bijvoorbeeld gemeente, UWV of jobcoachorganisatie. Zo kun je de leerling zorgvuldig overdragen.

Een goede mens-wekafstemming
Leerkrachten en stagedocenten gebruiken Melba om:
  • arbeidsvaardigheden gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen

  • stagerijpheid van leerlingen te bepalen

  • effectief over arbeidsperspectief en leerdoelen te praten met leerlingen en andere betrokkenen

  • een passende stage-, uitstroomplaats of werkplek voor leerlingen te beschrijven (inclusief benodigde voorwaarden ten aanzien van begeleiding, taakinhoud en werkomgeving)

  • voor een stageplek te bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn

  • met leerlingen aan arbeidsgerichte leerdoelen te werken in een interne of externe werkomgeving (bijvoorbeeld ATC of stageplek)

  • leerlingen naar passende arbeid toe te leiden

  • effectief te praten met collega’s over de arbeidsgerichte leerdoelen van leerlingen

  • een gedegen rapportage te maken voor ouders, gemeente, UWV, inspectie en daarmee aan hun overdracht- en nazorgplicht te voldoen