Wat is een Melba onderzoek?
Een arbeidsonderzoek met Melba en/of Ida is een individueel assessment, variërend van een dagdeel tot een hele dag. Het is gericht op het in beeld brengen van concrete handelingsvaardigheid en (psychische) belastbaarheid. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt onder welke randvoorwaarden en op welk niveau iemand kan functioneren.

Wanneer een Melba onderzoek?
Een onderzoek is bijvoorbeeld zinvol als er problemen zijn bij het functioneren op een werkplek, of als deze te verwachten zijn bij terugkeer naar werk na ziekte of ongeval.
Is de oude functie nog geschikt (te maken), kunnen we een nieuwe functie creëren (jobcarving)?
Of bij vragen in het arbeidstoeleidingstraject bij jongeren.
Of bij onderbouwing van beslissingen in het kader van de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam benutbaar arbeidsvermogen, komt iemand in aanmerking voor beschut werk, valt iemand in het doelgroepregister)?
Kunnen we met Functiecreatie hoger opgeleide werknemers ontlasten en nieuwe functies creëren voor mensen van lager functioneringsniveau?

Wie doet een Melba onderzoek?
Sommige professionals voeren arbeidsonderzoek uit voor derden, waarbij zij Melba, Melba plus Ida, of Melba en Melba+Mai (fysieke component) inzetten. U kunt ons inschakelen, of een van de professionals die gecertificeerd zijn.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid