Mens

Arbeidsvaardigheden – Capaciteitenprofiel

Melba bestaat uit 29 items (arbeidsvaardigheden) die je kunt gebruiken om arbeidsgedrag van jouw cliënt, medewerker of leerling duidelijk in kaart te brengen. Handig als je een capaciteitenprofiel wilt maken, of iemand wilt begeleiden in of richting arbeid.

De items stellen je in staat om in concrete termen over arbeidsgedrag te praten. Zie dienen als een gestructureerd kader of kapstok. Enkele voorbeelditems zijn: concentratievermogen, fijne motoriek, teamwork, frustratietolerantie en ordenend vermogen.

Deze opsplitsing in hele concrete gedragingen maakt het mogelijk om concreet te maken waar sterke kanten en ontwikkelpunten liggen. Of vast te stellen wat niet ontwikkelbaar is (denk aan bijvoorbeeld bevattingsvermogen, nauw gerelateerd aan IQ).  Hiermee kun je een inschatting maken van haalbare doelen en de randvoorwaarden of  aanpassingen die nodig zijn (in begeleiding, taakinhoud en werkomgeving) om iemand zo optimaal mogelijk te laten functioneren op een werkplek.

Na het duiden van het arbeidsgedrag, kun je per arbeidsvaardigheid een score toekennen en een capaciteitenprofiel opstellen.

Een goede mens-wekafstemming
De 29 Melba-items zijn over vijf hoofdgroepen verdeeld:
  • sociale kenmerken

  • cognitieve kenmerken

  • kenmerken van de werkuitvoering

  • psychomotorische eigenschappen

  • communicatie /  schoolse vaardigheden