Nieuw voor alle Melba-ers: e-portfolio

Melba / 09.08.2018

Achter de schermen wordt in de vakantieperiode hard gewerkt aan het nieuwe e-portfolio voor alle Melba toepassers. Als je in 2017 of 2018 je certificering behaald hebt, heb je daar al een beetje kennis mee gemaakt. Inmiddels zijn we zo ver dat iedereen in het e-portfolio is ingevoerd. Als je binnenkort inlogt kom je niet meer in onze oude database terecht, maar in het e-portfolio op je eigen persoonlijke pagina. Je kunt er inschrijven voor themadagen of vervolgcursussen. Er zijn bibliotheken waar je de bekende hulpdocumenten kunt downloaden. Je krijgt automatisch een herinnering drie maanden voordat je certificering dreigt te verlopen. Je ‘cursusgeschiedenis’ blijft zichtbaar. Je kunt rechtstreeks een bericht sturen naar je trainer en/of naar mij. Als je een certificaat behaalt, krijg je je certificaat automatisch in je e-portfolio en kun je dat zelf downloaden. En ga zo nog maar even door…

Des te belangrijker dus, dat je juiste mailadres bij ons bekend is!

Zodra de meeste mensen weer terug zijn van vakantie, wordt een mail rondgestuurd waarin de veranderingen worden gemeld en wat je moet doen om toegang te krijgen!

Lees meer >>

Eerste gecertificeerden nieuwe cursusopzet!

Melba / 14.02.2017

De eerste groep die de Melba training in drie dagen heeft afgerond, werd gecertificeerd door onze trainer Saar Langelaan. In de nieuwe opzet wordt er van de deelnemers meer zelfstudie vooraf verwacht. En tussen de lesdagen door. Geen probleem voor deze kanjers van Sterk in Werk en de Koraalgroep! 13 nieuw gecertificeerde jobcoaches en begeleiders! Voor ons spannend wat zij van de nieuwe werkwijze vonden…..uit de evaluaties bleek dat we op de goede weg zijn, met als gemiddelde totaalcijfer 7,8.

Lees meer >>

Door het ‘few-foods dieet’ minder ADHD verschijnselen

Algemeen, Melba, Van Hooff Arbeidskundig Advies / 30.01.2017

 

Recent onderzoek toont aan dat een langdurig eliminatiedieet, waarbij een bepaalde tijd slechts weinig ‘veilige’ voedingsmiddelen mogen worden gegeten, waarna langzaam aan weer het een na het ander mag worden toegevoegd, de verschijnselen van ADHD kan verminderen. Maar dit proces kan wel tot anderhalf jaar duren en vereist veel motivatie en discipline, van de betrokken kinderen en zeker ook van hun ouders. Dit few-foods dieet geeft een duidelijke vermindering van verschijnselen, andere dieetaanpassingen, zoals visolie en kleurstoffen hadden nauwelijks effect.

De onderzoekers van Wageningen University & Research en het ADHD Research Centre te Eindhoven, gepubliceerd in PLOS ONE (zo meldt Gezondheidsnet) adviseren om het dieet nog níét op grote schaal toe te passen bij kinderen met ADHD. De fewfoods-methode is niet eenvoudig, duurt lang en vraagt veel motivatie van ouders en kinderen.

Verder onderzoek naar de werking van het fewfoods-dieet is daarom dringend gewenst: wat is de rol van de darm en van darmbacteriën, wat gebeurt er in de hersenen, en zijn er wellicht biomarkers te vinden in bloed of urine? Onderzoek naar het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD kan ertoe leiden dat de fewfoods-methode veel eenvoudiger wordt en daardoor toegepast kan worden bij alle kinderen met ADHD. Kinderen waarbij ADHD getriggerd wordt door voeding zouden dan, in plaats van medicatie, een op maat gemaakt voedingspatroon kunnen aanhouden of medicijnen kunnen krijgen die zich richten op de microbiota in de darm. Mogelijk kan in de toekomst door middel van laboratoriumonderzoek vastgesteld worden of er sprake is van een eventuele overgevoeligheid voor voedingsproducten, waardoor het volgen van het fewfoods-dieet overbodig zou kunnen worden.

Lees meer >>

Autisme bij meisjes herkend aan emotionele en gedragsproblemen

Algemeen, Melba / 09.01.2017

Vorige maand hoorde ik een verhaal wat mij bekend in de oren klinkt: een vrouw van achteraan twintig die al jaren problemen had en van het ene project in het andere rolde, zonder dat de juiste begeleiding geboden kon worden. Uiteindelijk bleek zij autisme te hebben en blijkt een andere vorm van begeleiding nodig! Helaas niet de eerste keer dat ik dit tegenkom.

Emotionele en gedragsproblemen zijn bij meisjes medebepalend voor het krijgen van een diagnose autisme. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Jorieke Duvekot van het Erasmus MC en Yulius. “Maar eigenlijk is het leed dan al geschied,” aldus hoofdonderzoeker dr. Kirstin Greaves-Lord. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in december in het wetenschappelijk tijdschrift Autism.

Te vaak krijgen meisjes geen diagnose autisme, terwijl zij wel diverse symptomen laten zien. Bij meisjes komen de symptomen  net wat anders tot uiting dan bij jongens. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes die naast algemene autismekenmerken ook emotionele en gedragsproblemen hebben, vaker een diagnose autisme krijgen dan meisjes zonder die problemen. Bij jongens spelen de emotionele en gedragsproblemen een minder belangrijke rol bij het krijgen van een diagnose autisme.

Voor het onderzoek, dat werd geleid door dr. Kirstin Greaves-Lord, hoofd van het onderzoeksprogramma Autisme van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC en Yulius, werkten zes GGZ-instellingen samen om alle kinderen die werden aangemeld, te screenen op autisme. Ruim duizend kinderen, tussen de 2,5 en 10 jaar oud, ondergingen deze screening. Ondanks dat hetzelfde percentage jongens als meisjes een risicoscore op autisme kreeg op de screeningsvragenlijst, werden jongens na uitgebreid vervolgonderzoek ruim twee keer zo vaak met autisme gediagnosticeerd als meisjes.

Kenmerkend voor autisme zijn sociale-communicatieproblemen, beperkte interesses en moeite met veranderingen. “Omdat meisjes in het algemeen gevoeliger zijn voor sociale verwachtingen dan jongens, kunnen zij het als een grotere last ervaren als zij op sociaal vlak niet goed meekomen,” legt Greaves-Lord uit. “Zich toch proberen aan te passen en hun beperkingen  verbergen, kost veel energie. Dat kan leiden tot angst, somberheid, boosheid of lichamelijke klachten. Eigenlijk is het leed dan dus al geschied.”

De onderzoekers waarschuwen dan ook voor onderidentificatie bij meisjes. “Enerzijds moeten we niet te snel een diagnose geven. Anderzijds wil je voorkomen dat problemen al geëscaleerd zijn. Dat kunnen we doen door meer oog te hebben voor sekseverschillen bij autisme. Mogelijk kunnen meisjes hun beperkingen beter verbergen tijdens een kortdurend observationeel onderzoek. We adviseren om meetinstrumenten meer toe te rusten met voorbeelden van gedragingen van meisjes. Items over specifieke interesses geven meestal voorbeelden van typische jongensonderwerpen, zoals dinosaurussen of treinen. Maar wat te denken van een meisje dat echt alles tot in detail weet over paarden?”

Een diagnose is niet zalimakend, maar kan wel helpen om de juiste vorm van begeleiding te bieden!

Lees meer >>

Zwangere met Vitamine D tekort meer kans op kind met autisme

Algemeen, Informa, Melba, Van Hooff Arbeidskundig Advies / 12.12.2016

vitamined

Interessant persbericht van het Erasmus MC:

Vrouwen met een te lage vitamine D spiegel tijdens hun zwangerschap vergroten daarmee het risico op autisme bij hun kinderen. Op zesjarige leeftijd hebben deze kinderen twee keer vaker problemen met sociale interactie en vertonen zij afwijkend gedrag in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dit blijkt uit onderzoek van Australische wetenschappers in samenwerking met onderzoekers van het Erasmus MC op basis van gegevens uit de grootschalige Generation R studie in Rotterdam. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen onlangs in wetenschappelijk tijdschrift Molecular Psychiatry.

Dat vitamine D belangrijk is voor gezonde botten is bekend. Ook dat het een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de hersenen. “Ons onderzoek levert het bewijs dat een tekort aan vitamine D bij zwangeren al voor de geboorte van kinderen het risico op autisme vergroot”, zegt bijzonder hoogleraar Psychiatrie Henning Tiemeier. “Een te lage vitamine D spiegel van de moeder tijdens de zwangerschap verstoort een optimale ontwikkeling van de hersenen van deze kinderen. Op zesjarige leeftijd vertonen deze kinderen twee keer vaker symptomen die horen bij autisme. Ze maken bijvoorbeeld weinig oogcontact tijdens sociale interactie met anderen. Ook vertonen zij afwijkend gedrag in hun bewegingen, het zogeheten repetitief stereotype gedrag”.

De onderzoekers gebruikten de gegevens van meer dan 4000 kinderen uit de Generation R Studie, waarvan de vitamine D concentraties in het bloed van de moeders werden gemeten bij 20 weken zwangerschap en kort na de geboorte uit de navelstreng. Tiemeier: “Deze twee momenten geven ons een consistent beeld van de situatie, want 16 procent van de moeders had een te lage vitamine D spiegel. Dat wil zeggen een concentratie onder de 25 nmol/L vitamine D in het bloed. Bij de geboorte had één op de drie kinderen en lage vitamine D spiegel, maar de lage waarde van de moeder tijdens de zwangerschap blijkt het meest van invloed op de afwijkende symptomen die de kinderen op latere leeftijd vertonen.”

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad zwangeren om vitamine D te slikken. Tiemeier: “Onze resultaten bevestigen dat dit advies goed is en dat je daarmee schade in de ontwikkeling van de hersenen tijdens de zwangerschap kunt voorkomen, die mogelijk niet op een later moment te herstellen is. Wij hebben geen aanwijzingen in ons onderzoek dat kinderen met autisme baat hebben bij extra vitamine D.”

Generation R is een grootschalige bevolkingsstudie naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. De publicatie is online terug te vinden op de website van wetenschappelijk tijdschrift Molecular Psychiatry.

Lees meer >>

Zelfbeoordelingslijst Melba+Mai

Inzetbaarheid, Melba / 15.11.2016

Marieken Smeets van Libra Arbeidsexpertise heeft voor Melba+Mai een zelfbeoordelingslijst ontwikkeld. De klant kan hierbij aan de hand van 2 A4-tjes een mening geven over een aantal stellingen die betrekking hebben op het fysiek functioneren. Om zo bij een gesprek aanknopingspunten te hebben om gerichte vragen te kunnen stellen. U kunt de lijst downloaden als u ingelogd bent in onze database, dus het document is alleen toegankelijk voor Melba gecertificeerden. Wilt u kennis maken met de lijst en ervaringen uitwisselen met andere Melba+Mai toepassers? Kom dan op 2 december naar de themadag!

Lees meer >>

Beleidsregels ‘de zieke werknemer’

Melba, Van Hooff Arbeidskundig Advies, Wetgeving / 10.06.2016

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de dit jaar vernieuwde beleidsregels te vinden omtrent ‘De zieke werknemer’. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. De beleidsregels zijn gebaseerd op nadere invulling van wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, jurisprudentie en algemene normen voor uitwisseling van gegevens over de gezondheid.  Zo staat er in welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen vragen en verwerken bij sollicitatie, ziekmelding, ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. U kunt de beleidsregels vinden in de publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer >>

Melba en ‘diagnose’

Geen categorie, Melba / 10.06.2016

Diagnostiek wordt voor gemeenten steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de doelgroep. Hierbij valt op dat de term diagnostiek een veel meer globale invulling heeft dan het oorspronkelijke, binnen de psychologie gehanteerde begrip diagnostiek.

De SBCM-publicatie Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet (1.3 MB) belicht vijf verschillende praktijkvoorbeelden van sociale werkbedrijven die, in nauwe samenwerking met gemeenten, de diagnostiek voor de nieuwe doelgroep efficiënt en naar tevredenheid hebben ingericht. Daarnaast biedt de publicatie een overzicht van succesfactoren die leiden tot een constructieve aanpak. Door de enthousiaste Melba toepasser Thomas Krikken van Felua groep wordt in de publicatie ook Melba kort benoemd. In de overzichten op pagina 5 en 31 kan je zien hoe Melba in samenhang met andere instrumenten (zoals Dariuz) wordt toegepast.

Er staan over dit onderwerp ook nog enkele bijeenkomsten gepland, bijvoorbeeld op 14 juni in Zuid-Nederland en op 6 oktober in regio West-Nederland. Zie hiervoor de website van het SBCM

Ook is er op 3 oktober een Melba themadag gepland met ‘Melba en diagnose’ als onderwerp. Hierin staan we stil bij hoe je Melba kunt toepassen bij een eerste intakegesprek en hoe je het in deze fase kunt combineren met andere onderzoeksinstrumenten.

Lees meer >>

Rechtstreeks naar doelgroepregister

Melba / 18.06.2015

De Participatiewet is nog geen half jaar jong of er wordt alweer in gewijzigd. Reden is het matig vollopen van het doelgroepregister, waaruit werkgevers kunnen putten die op zoek zijn naar werknemers met een garantiebaan indicatie. Om ervoor te zorgen dat dit doelgroepregister sneller gevuld wordt, kunnen burgers zich voor een beoordeling arbeidsvermogen nu rechtstreeks wenden tot UWV.

Zij hoeven dus niet meer eerst naar de gemeente om in aanmerking te komen voor een Indicatie banenafspraak. Gemeenten hoeven ook niet langer meer te betalen voor een beoordeling arbeidsvermogen!
Ook de rol van de VSO-, PrO-scholen en ROC’s met entree-opleidingen wordt aangepast. Scholen krijgen een adviserende rol bij de Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen
De ervaring leert dat veel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-opleidingen mogelijk behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. De scholen krijgen daarom een belangrijke rol bij de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen; zij kennen de leerlingen goed en hebben als regel een visie op hun participatiemogelijkheden. Leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt daarom aangeraden om het aanvraagformulier samen met de school in te vullen. Ook deze leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij UWV melden om vast te stellen of ze binnen de doelgroep vallen. Meer informatie via www.samenvoordeklant.nl.

Een reden te meer voor scholen om met Melba te onderbouwen waarom zij vinden dat een leerling tot de doelgroep behoort!

Lees meer >>

Gering effect loonkostensubsidie

Melba / 17.06.2015

Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen, zal gering zijn. Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig, zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg University.

De nieuwe Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking in het normale arbeidsproces worden opgenomen. Maar de beschikbare financiële instrumenten om werkgevers te compenseren zijn eerder een randvoorwaarde, constateren de onderzoekers in hun studie ‘Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet.’ (Celsus Juridische Uitgeverij, juni 2015) De onderzoekers presenteren een model met daarin verschillende factoren die bij werkgevers een rol spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking, zoals bedrijfscultuur, imago en begeleiding. Een integrale aanpak met oog voor al die factoren is noodzakelijk. In een vervolgonderzoek zal nader worden ingezoomd op de condities waaronder werkgevers arbeidsgehandicapten in dienst zouden nemen.

“Het is de kunst te kijken naar wat mensen wél kunnen en of er banen te creëren zijn die passen bij hun talenten”, zegt dr. Irmgard Borghouts, een van de onderzoekers.“Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de ontwikkeling van inclusief strategisch HRM-beleid binnen bedrijven en organisaties.”

En laat nu Melba als instrument uitstekend binnen inclusief strategisch HRM-beleid passen…..omdat het zicht geeft op mogelijkheden en randvoorwaarden…..omdat het ook nog eens zicht geeft op functie-eisen…….omdat het toepasbaar is binnen elke branche……en ook nog eens geschikt voor mensen van lager functioneringsniveau tot HBO niveau….!

Lees meer >>
 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid