Melba en ‘diagnose’

Geen categorie, Melba / 10.06.2016

Diagnostiek wordt voor gemeenten steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de doelgroep. Hierbij valt op dat de term diagnostiek een veel meer globale invulling heeft dan het oorspronkelijke, binnen de psychologie gehanteerde begrip diagnostiek.

De SBCM-publicatie Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet (1.3 MB) belicht vijf verschillende praktijkvoorbeelden van sociale werkbedrijven die, in nauwe samenwerking met gemeenten, de diagnostiek voor de nieuwe doelgroep efficiënt en naar tevredenheid hebben ingericht. Daarnaast biedt de publicatie een overzicht van succesfactoren die leiden tot een constructieve aanpak. Door de enthousiaste Melba toepasser Thomas Krikken van Felua groep wordt in de publicatie ook Melba kort benoemd. In de overzichten op pagina 5 en 31 kan je zien hoe Melba in samenhang met andere instrumenten (zoals Dariuz) wordt toegepast.

Er staan over dit onderwerp ook nog enkele bijeenkomsten gepland, bijvoorbeeld op 14 juni in Zuid-Nederland en op 6 oktober in regio West-Nederland. Zie hiervoor de website van het SBCM

Ook is er op 3 oktober een Melba themadag gepland met ‘Melba en diagnose’ als onderwerp. Hierin staan we stil bij hoe je Melba kunt toepassen bij een eerste intakegesprek en hoe je het in deze fase kunt combineren met andere onderzoeksinstrumenten.

Tags: , ,

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid