Tot de sleutelkwalificaties die bij het uitvoeren van arbeidshandelingen nodig zijn, horen o.a. aspecten zoals concentratie, uithoudingsvermogen, verantwoording en contactvaardigheid.

Het capaciteitenprofiel van Melba bevat die sleutelkwalificaties waarmee rekening gehouden dient te worden, wanneer een persoon naar arbeid toegeleid of teruggeleid wordt. Hierbij kan op een vijfpuntsschaal gedocumenteerd worden over welke vaardigheden iemand beschikt.

Elk aspect is zorgvuldig gedefinieerd, zodat toepassers met verschillende achtergrond en in verschillende werksituaties het systeem eenduidig interpreteren.


De capaciteitenprofielen van het Melba systeem bieden o.a. de volgende mogelijkheden:

  • gestandaardiseerd aangeven van mogelijkheden en voorwaarden om tot optimaal functioneren te komen;
  • systematisch communiceren over sterke en zwakke punten, hetzij met de werknemer/cliënt zelf, hetzij met begeleiders of met werkgevers;
  • systematisch vastleggen van maatregelen met betrekking tot begeleiding, training, te stellen eisen;
  • volgen van de ontwikkeling en het vastleggen van het resultaat van genomen maatregelen;
  • vergelijking van de eigen inschatting van de mogelijkheden van een werknemer/cliënt met de mening van anderen.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid