Melba+Mai is een nieuwe module van het Melba systeem: met Melba kunnen sleutelkwalificaties gedocumenteerd worden, met Melba+Mai kunnen, als aanvulling, de lichamelijke capaciteiten van een persoon of de lichamelijke capaciteiten die vereist worden binnen een functie vastgelegd worden.

De Melba+Mai heeft capaciteiten- en eisenprofielen met ieder 25 kenmerken met betrekking tot de categorieën informatie, lichaamshouding, voortbeweging en lichaamsdeelbeweging. Bovendien zijn verschillende complexe fysieke kenmerken opgenomen.

Voor de beoordeling van de kenmerken gebruikt Melba+Mai de bekende vijfpuntsschaal van Melba. Daarnaast is aan de schaal nog een profielwaarde toegevoegd, waarmee kan worden aangegeven dat een capaciteit of eis niet aanwezig is (0).

De module Melba+Mai is een aanvulling op Melba: basis is het Melba profiel. In bepaalde gevallen wordt daar het Melba+Mai profiel aan toegevoegd. Het gebruik is aan te bevelen in alle situaties waarbij naast de sleutelkwalificaties ook lichamelijke aspecten in aanmerking genomen moeten worden.

U krijgt bij de cursus een Melba+Mai handboek. Daarin vindt u tevens de complete formulierenset, bestaande uit profielformulieren en profielvergelijkingsformulieren. Voor certificering is deelname aan een tweedaagse training noodzakelijk. Deze is alleen toegankelijk voor Melba gecertificeerden en telt mee voor uw hercertificering.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid