Toepassingen en toeppassers

Melba wordt ingezet om handelingsgerichte capaciteiten vast te stellen; om een geschikte werkplek te selecteren; om werkplekken aan te passen; als basis voor communicatie met collega’s, of met cliënten zelf, of ouders, begeleiders, werkgever, enz.; om beslissingen te onderbouwen in samenhang met de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam arbeidsvermogen, komt iemand mogelijk in aanmerking voor Beschut Werk); om verantwoording af te leggen naar subsidieverstrekkers of inspectie; om trainings- of ontwikkelingsdoelen vast te stellen en te volgen, etc.

Melba wordt gebruikt bij bedrijven op de eerste en tweede arbeidsmarkt, reintegratiebedrijven, praktijkscholen, ZML- en mytylscholen, Sociale Werkvoorziening, beroepsvoorbereidende trainingscentra, arbeidstherapeutische instellingen, psychiatrische en neurologische klinieken, psychosociale hulpverlening, etc.

Melba is een universeel in te zetten systeem, dat – ingebed in een HRMconcept of in Disability Management – ziekteverzuim kan voorkomen en de weg (terug) naar arbeid kan bevorderen, of het nu gaat om iemand met beperkingen of niet.

Melba is in 2001 vanuit het Duits vertaald in het Nederlands. Daarnaast is het systeem o.a. vertaald in het Engels, Frans, Slowaaks, Japans en Lithouws.

Melba wordt inmiddels in allerlei branches van de arbeidsmarkt ingezet en wordt toegepast bij het werken met bijna alle te (re)integreren doelgroepen, al of niet met beperkingen.

Melba wordt door vakmensen vanuit verschillende disciplines gebruikt: ergotherapeuten, arbeidskundigen, P&O-ers, arbeidsonderzoekers, psychologen, trajectconsulenten, leraren, jobcoaches, etc.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid