Wij zijn Melba NL

Joyce Bennema

EIGENAAR EN TRAINER MELBA NL

Joyce heeft brede ervaring in de re-integratie en traint al vanaf 2005 in het Melba systeem, IDA en bijbehorende themadagen. Zij is grotendeels werkzaam (geweest) binnen het sociale domein, sociale werkvoorziening en re-integratie 2e spoor. Naast Melba maakt zij gebruik van haar kennis op het gebied van arbeidsonderzoek, verliesbegeleiding en ACT.

Specialisme bij Melba NL
IDA, aanvullend arbeidsonderzoek en executief functioneren.

Saar Langelaan

EIGENAAR EN TRAINER MELBA NL

Saar is gepromoveerd arbeidspsycholoog en binnen TNO verder gespecialiseerd in het re-integratiedomein. Ze heeft Melba in 2009 leren kennen in haar werk als jobcoach. Sinds 2012 geeft ze Melba trainingen en themadagen. Saar werkt vanuit de principes van de positieve psychologie en verzorgt gedragspsychologische trainingen voor professionals.

Specialisme bij Melba NL
Implementatiebegeleiding en praktisch methodisch handelen.

Marieken Smeets

Trainer Melba+Mai

Marieken is Arbeidsdeskundige en Ergotherapeut en heeft veel ervaring in de arbeidrevalidatie, voornamelijk bij complexe medische diagnostiek. Naast Melba maakt zij gebruik van haar kennis op het gebied van capaciteitenonderzoek, positieve psychologie en oplossingsgericht coachen en is zij gastdocent op de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool Zuyd.

Specialisme bij Melba NL
Melba+Mai

Harm Rademaekers

Trainer themadagen

Harm is vanaf 2006 als trainer betrokken bij Melba en heeft als register arbeidsdeskundige ruime ervaring met (re-)integratie en arbeids(on)geschiktheidsbeoordelingen.
Naast Melba is hij specialist in de driehoek mens, werk en inkomen en werkt binnen de sociale zekerheid in Nederland.

Specialisme bij Melba NL
Themadagen rondom de onderwerpen loonwaardebepaling, beschut werk, de Participatiewet en wet- en regelgeving.

Mariëtte van Hooff

Voormalig licentiehoudster

Mariëtte heeft Melba in 2001 naar Nederland gehaald en later ook Ida en Melba+Mai. Zij heeft veel ervaring binnen de re-integratie en gebruikt Melba en Ida nog steeds bij haar arbeidonderzoeken. Daarnaast is zij werkzaam als vitaliteitstherapeut bij haar bedrijf In Forma, vooral gericht op de begeleiding van mensen die kanker hebben gehad en mensen met burn-out.

Specialisme bij Melba NL
Het geheugen van 2001 – 2021 ;-)