Ben jij re-integratiecoach binnen 1e /2e spoor of verzuimbegeleiding?

Gebruik Melba om belasting en belastbaarheid inzichtelijk te maken

Melba bestaat uit een set helder gedefinieerde arbeidsvaardigheden waarmee je een goed zicht krijgt op capaciteiten en functie-eisen. Hiermee maak je helder waar binnen een re-integratietraject aan gewerkt kan worden.

Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met je cliënt en de direct betrokkenen (zoals werkgever, leidinggevende, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en procesregisseur). De IDA toetsen zijn praktisch bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en de Mai gebruik je voor het duiden van fysieke belasting en belastbaarheid.

Met Melba kun je gedegen rapporteren aan werkgever en het UWV. Zo zorg je voor een goede onderbouwing bij een eventuele WIA-aanvraag.

Een goede mens-wekafstemming
Re-integratiecoaches gebruiken Melba om:
  • arbeidsvaardigheden gedegen en overzichtelijk in kaart te brengen

  • duurzaam arbeidsvermogen in te schatten en te bepalen of (terugkeer naar) werk mogelijk is

  • cliënten gericht te coachen bij het aanvaarden van veranderde arbeidsmogelijkheden

  • aan de hand van arbeidstoetsen en worksamples gericht arbeidsvaardigheden in kaart te brengen (kijk hiervoor bij het onderdeel IDA)

  • te bepalen welke voorwaarden (in begeleiding, taakinhoud en werkomgeving) nodig zijn voor zo optimaal mogelijk functioneren van de cliënt

  • werkplekaanpassingen te bespreken en organiseren

  • de voortgang bij te houden, ontwikkeling zichtbaar te maken en eenduidig in het dossier, volg- of rapportagesysteem te noteren

  • een gedegen voortgangs- of eindrapportage te maken voor werkgever, het UWV of een andere opdrachtgever