Afstemming

Matching – Profielvergelijking

Als je de arbeidsvaardigheden van een persoon in kaart hebt gebracht in een capaciteitenprofiel en de eisen van een functie in een eisenprofiel, kun je beide profielen met elkaar vergelijken.

Je weegt de scores en kijkt waar er sprake is van een match of eventuele onder- of overbelasting.

Door het gedegen onderzoek dat je voorafgaand hebt uitgevoerd, kun je benoemen wat dit in de praktijk betekent. Je kunt zo bepalen wat er moet gebeuren voor zo optimaal mogelijk functioneren. Is ontwikkeling mogelijk? Of zijn er aanpassingen nodig? Zo stel je een concreet en onderbouwd advies op.

Een goede mens-wekafstemming
De vijf hoofdgroepen zijn:
  • sociale kenmerken

  • cognitieve kenmerken

  • kenmerken van de werkuitvoering

  • psychomotorische eigenschappen

  • communicatie /  schoolse vaardigheden