Werk

Functie-eisen – Eisenprofiel

Naast kijken naar arbeidsgedrag van een persoon kun je met Melba ook kijken naar de gestelde eisen voor een functie. Dit doe je met dezelfde 29 begrippen.

Met het gebruik van Melba voor de eisen krijg je zicht op wat in een functie wordt gevraagd en wat hier op van invloed is in de begeleiding, taakinhoud en werkomgeving. Dit maakt het mogelijk om gerichte aanpassingen te formuleren en tot afstemming te komen.

Melba biedt je een gestructureerd kader om te kijken naar werkplekken en dit bespreekbaar te maken met werkgevers en andere betrokkenen.

Wanneer je zicht hebt op het gevraagde arbeidsgedrag in een functie, is het mogelijk om hier een score aan toe te kennen en een eisenprofiel op te stellen.

Het scoren van functie-eisen is van toegevoegde waarde wanneer je:
– de minimale eisen van een functie wilt bepalen ten behoeve van werving & selectie
– de maximale doorgroeimogelijkheden wilt vastleggen ten behoeve van arbeidsontwikkeling
– de mogelijkheden voor jobcarving wilt onderzoeken

Een goede mens-wekafstemming
De vijf hoofdgroepen zijn:
  • sociale kenmerken

  • cognitieve kenmerken

  • kenmerken van de werkuitvoering

  • psychomotorische eigenschappen

  • communicatie /  schoolse vaardigheden