Werk jij als werkbegeleider en zie je medewerkers dagelijks in actie op de werkvloer?

Kijk hoe je ze met Melba beter kunt laten presteren

Het Melba systeem bestaat uit heldere definities van arbeidsvaardigheden. Hiermee volg en beschrijf je de ontwikkeling van werknemers. Zo boek je samen vooruitgang,

Melba helpt je om in duidelijke termen te communiceren met de medewerker en andere betrokkenen (zoals collega’s, (traject)consulenten en persoonlijk begeleiders). Zo laat je concreet zien waar je met de werknemer aan werkt of hebt gewerkt.

Een goede mens-wekafstemming
Werkbegeleiders gebruiken Melba om:
  • medewerkers zorgvuldig te coachen/ begeleiden op arbeidsvaardigheden

  • het gesprek aan te gaan met de medewerker over mogelijkheden en functioneren

  • gerichte leer- en ontwikkeldoelen te bepalen, evalueren en bij te stellen met de medewerker

  • inzicht te krijgen in welke arbeidsvaardigheden vereist zijn voor een bepaalde functie

  • te bepalen welke voorwaarden (in begeleiding, taakinhoud en werkomgeving) nodig zijn voor zo optimaal mogelijk functioneren

  • te bepalen of doorstroom of uitstroom naar ander werk mogelijk is

  • een andere werk- of detacheringsplek voor de medewerker te beschrijven

  • arbeidsontwikkeling en -functioneren te bespreken met collega’s (zoals (traject)consulent, andere werkbegeleiders) en betrokkenen.